SEPETİM

Kullanıcı Sözleşmesi

MADDE 1- TARAFLAR

1.1- SATICI

Ünvanı : nakliyatmalzemeleri.com

Telefon :

E-mail : info@nakliyatmalzemeleri.com

1.2 -ALICI (BAYİ)

Adı/soyadı/Ünvanı :

Adresi :

Telefon :

E-mail :

MADDE 2- KONU

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI'nın SATICI'ya ait SATICI internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN

Ürünlerin Cinsi ve türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi, Satış Bedeli aşağıda belirtildiği gibidir. 

Marka/ Model :

Satış Fiyatı (KDV dahil) :

Kargo Ücreti :

Ödeme Şekli ve Planı :

Teslimat Adresi :

Teslim Edilecek Kişi :

Fatura Adresi :

MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER

4.1- ALICI, sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, KDV dahil satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri, SATICI’nın fiyat dahil tüm vaatlerinin geçerlilik süresi, ALICI tarafından karşılanacak bir maliyet varsa bunun ücreti, sözleşme konusu malın teslim ve ifa süreleri, cayma hakkı ve nasıl kullanılacağı, ALICI’nın talep ve şikayetlerini iletebileceği SATICI’nın açık adres - telefon ve varsa diğer erişim bilgilerini okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

4.2- ALICI internet sitesinden kredi kartı, havale veya EFT ile alışveriş yapabilir. Kredi kartı ile verilen siparişler verildikleri an işleme alınamayacak olup, kredi kartından işbu sözleşme uyarınca ALICI tarafından ödenmesi gerekli meblağın blokesinin yapıldığı ya da bu tutardaki havale – EFT bedelinin satıcı hesabına ulaştığının SATICI yetkilileri tarafından tespit edildiği an söz konusu siparişlerin işleme alınması mümkün bulunmaktadır. Havale veya EFT ile ödeme yapılması halinde, SATICI hesabına iki gün içinde ALICI ödemelerinin geçmemesi durumunda siparişler iptal edilmektedir.

4.3 - Tüm siparişler, yasaların gerektirdiği şekilde irsaliye, fatura ve/veya irsaliyeli fatura eşliğinde yasal süreyi aşmamak üzere teslim edecektir. Sadece sevk irsaliyesi ile gönderilen ürünlerin faturaları, bilahare fatura adresine postalanacaktır.

4.4 - SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve mevzuatın gerektirdiği şekilde garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. Teslimat sırasında hasarlı olduğu belirlenen ürünler hakkında kargo yetkilisi ile birlikte tutanak tutulması gerekmektedir.

4.5 - Satılan ürünlerinin hatalı kullanımından, uyumsuz şartlarda kullanımından, kullanım alanı dışında yapılan kullanımlardan, cihazın teknik bilgileri ve yeterliliklerinin üzerinde ve/veya dışında kullanımlardan dolayı oluşacak arızalar vb. sorunlarda SATICI sorumlu tutulamaz ve herhangi bir tazmin talebinde bulunulamaz.

4.6- Bankaların ödemeler esnasında havale masrafı veya sair isimler altında yapacakları kesintilerden SATICI sorumlu değildir. Bu çerçevede ALICI vadeli alımlarda faiz oranı, havale masrafı, temerrüt faizi hükümleri gibi bilgileri Bankası ile teyit edeceğini ve söz konusu hükümlerin Bankası ile arasındaki sözleşme esaslarına göre belirleneceğini kabul eder.

4.7- Bu sözleşmede düzenlenmemiş hususlarda 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

MADDE 5- ÜRÜNÜN TESLİMİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER

5.1 – Teslimat ve kargo masrafları ALICI’ya aittir. SATICI, web sitesinde, ilan ettiği rakamın üzerinde alışveriş yapanların teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını ya da kampanya dahilinde ücretsiz teslimat yapacağını beyan etmişse, teslimat masrafı SATICI’ya aittir. Teslimat; stokun müsait olması ve mal bedelinin SATICI’nın hesabına geçmesinden sonra en kısa sürede yapılır. SATICI, siparişin kendisine ulaşmasından itibaren 30 (Otuz) gün içinde ürünü teslim eder ve bu süre içinde yazılı bildirimle ek 10 (on) günlük süre uzatım hakkını saklı tutar. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI mal teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

5.2 - Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin online onaylanmış olması, imzalı nüshasının satıcıya ulaştırılmış olması ve ilaveten satış bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır.

5.3 - Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun, ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünü 3 gün içinde SATICI'ya kullanılmamış, ambalajı zarar görmemiş ve eksiksiz biçimde göndermesi zorunludur. Nakliye giderleri ALICI'ya aittir.

5.4 - ALICI tarafından online siparişi verilen ürün, ALICI veya ALICI tarafından bildirilen adresteki kişilere teslim edilir. ALICI tarafından bildirilen adreste hata ve/veya eksiklik bulunması veya söz konusu adresteki kişilerin ürünü teslim almaması gibi durumlardan SATICI sorumlu değildir. Teslim anında ALICI’nın veya teslim edilmesini istediği kişinin adresinde bulunmaması durumunda dahi, SATICI teslim yükümlülüğünü zamanında ve eksiksiz yerine getirmiş addedilecektir. Bu nedenle teslimat sorunları yaşanmaması için sistemde kayıtlı olan fatura ve teslimat adreslerinin tam ve eksiksiz olmasına ALICI’nın ayrıca dikkat göstermesi gerekmektedir.

5.5 - Sözleşmenin imzalandığı tarihte var olmayan ve ön görülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini imkansızlaştıran haller, mücbir sebep olarak nitelendirilecektir. Mücbir sebep olması halinde SATICI bu durumu gene online şekilde bildirecek, ALICI ise durumdan derhal SATICI’yı haberdar edecektir. Mücbir sebep tarafların sözleşmeden doğan yükümlülüklerinden kaynaklanan sorumluluklarını, mücbir sebebin devam ettiği müddet dahilinde durduracaktır. İşbu mücbir sebep hali 10 (on) gün süreyle devam ederse, taraflardan her birinin, tek taraflı olarak fesih hakkı doğar.

MADDE 6- CAYMA HAKKI

6.1- ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 7 gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI'ya faks, e-mail ve telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün kullanılmamış olması şarttır. Cayma hakkının kullanılması halinde, üçüncü kişiye veya ALICI'ya teslim edilen ürünün SATICI'ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının SATICI’ya iadesi, 395 Sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 10 gün içinde ürün bedeli ALICI'ya iade edilir.

6.2- İade veya değiştirilmesi istenen ürünlerin ambalajlarında meydana gelebilecek hasarlar ürünlerin yeniden satışa sunulmasını engelleyeceğinden söz konusu ürünlerin kargoda hasar görmeyecek şekilde ve yeniden satılabilir durumda SATICI’ya gönderilmesi gerekmektedir.

6.3- Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım cd benzeri ürünler, sarf malzemeleri, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler, tüketicinin özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen ürünlerde cayma hakkını kullanılamaz.

MADDE 7 - TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

ALICI, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekalet ücretini alıcıdan talep edebilir ve her koşulda alıcının borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, alıcı, borcun gecikmeli ifasından dolayı satıcının oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

MADDE 8- YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri bu değerin üzerindeki bedeller için İstanbul Tüketici Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

SATICI

NAKLİYATMALZEMELERİ.COM

ALICI

Adı/Soyadı :

Tarih :

25 YILLIK TECRÜBE

Ürünlerimiz 20,000 taşıma işlemi sonrası üretildi

100% GÜVENLİ ALIŞVERİŞ

Payu ile tüm ödemeleriniz güvende.

WHATSAPP DESTEK

Ürün ve hizmetlerimiz hakkında destek almak için bize ulaşın